Strona główna    O nas    Reklama    Patronat medialny    Dla autorów    Mapa strony    Kontakt    RSS   

"Strategie bibliotek w działaniach edukacyjnych, informacyjnych i medialnych" Jarocin, 15-16 listopada 2004 r.

Program konferencji >>

Sprawozdanie z konferencji >> 

Referaty wygłoszone na Ogólnopolskiej Konferencji "Strategie bibliotek w działaniach edukacyjnych, informacyjnych i medialnych" - Jarocin, 15-16 listopada 2004 r.

1. dr Artur Jazdon (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu)

Miejsce biblioteki w medializacji nauki

2. mgr Marek Poniedziałek (CEBID)

Możliwości kształtowania kompetencji użytkowników w bibliotekach

3. dr Marianna Banacka (Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW)

Współczesne bariery w dostępie do informacji - kilka uwag w związku z ich typologiami i rodzajami

4. prof. dr hab. Marian Walczak (CEBID)

Uwarunkowania funkcjonowania bibliotek w społeczeństwie informacyjnym

5. dr Artur Paszko (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)

Biblioteka jako placówka kultury, edukacji i informacji

6. mgr Mirosława Majewska (CEBID Warszawa)

Kompetencje bibliotekarza wobec zmian społecznych i edukacyjnych

7. prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert (Uniwersytet Warszawski)

Edukacyjne funkcje bibliotek w świetle rozważań na forum międzynarodowym

 

Galeria zdjęć z konferencji:

  
drukuj  zapisz  
O nas   |   Kontakt   |   Reklama   |   Patronat Medialny