Strona główna    O nas    Patronat medialny    Dla autorów    RSS    Kontakt   

Aktualności

2020-02-25 Patronat Serwisu - I MIĘDZYNARODOWA EDYCJA V OGÓLNOPOLSKA AKCJA „PRZERWA NA CZYTANIE – BICIE REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE”

I MIĘDZYNARODOWA EDYCJA „PRZERWY NA CZYTANIE” - ZGŁOŚ SZKOŁĘ

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. zaprasza uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w I Międzynarodowej edycji V Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. Przerwa na czytanie- bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

Nasz ostatni rekord ustanowiony w 2019 r. zgromadził oszałamiającą ilość 158 809 osób czytających na przerwie z 991 placówek w Polsce i 14 za granicą. Po udanych IV akcjach Ogólnopolskich zapraszamy do udziału w I edycji Międzynarodowej. W tym roku będzie ona realizowana w październiku w trakcie Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
 
Akcja Przerwa na czytanie skierowana jest do:
  • placówek oświatowych każdego typu z całego świata znajdujące się w Polsce oraz  współpracujących z nimi placówek partnerskich mieszczących się poza granicami Polski, 
     
  • szkół polskojęzycznych na świecie (np. szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej).
Udział w biciu rekordu bierze cała społeczność szkoły/placówki wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji oraz zaproszeni rodzice i inne osoby. Najmłodszym uczniom proponujemy stworzenie np. tzw. Stref czytania, w których dzieciom będą czytały koledzy, nauczyciele, zaproszeni goście. 
Zachęcamy szkoły, które współpracują ze szkołami zagranicznymi m.in. przy różnego rodzaju projektach międzynarodowych np. eTwinning, Erasmus+, do poinformowania partnerską szkołę o akcji i zaproszeniu do wspólnego bicia rekordu.
 
Celem akcji jest:
  • promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
  • integracja środowiska lokalnego;
  • pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe;
  • wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi;
  • zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.
Honorowy patronat nad akcją objęła Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, Ewa Rawa - Lubuski Kurator Oświaty oraz  Ośrodek Rozwoju Edukacji.  

Akcja realizowana w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.
 
Zgłoszona szkoła/placówka wypełniając formularz jest zobowiązana do przeprowadzenia na terenie całej szkoły akcji czytelniczej bicia rekordu w czytaniu na przerwie, na wszystkich  przerwach międzylekcyjnych w jednym wybranym przez siebie dniu między 
1-31 października 2020 r. Grupy szkolne przebywające w tym czasie poza placówką np. na wycieczkach szkolnych również mogą wziąć udział w biciu rekordu w czytaniu.
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA  (aktywny do 30 września 2020 r.)
Szkoła zgłaszając się do akcji jest zobowiązana do przygotowania i zamieszczenia na stronie internetowej szkoły/placówki i/lub na portalu społecznościowym Facebook opisu i zdjęć z przeprowadzonej akcji. Placówka w terminie do 8 listopada 2020 r. wypełnia przygotowany przez organizatora formularz relacji (dostępny od 2 października 2020 r.), w którym poda m. in. liczbę osób czytających na przerwie. 
 
FORMULARZ RELACJI (aktywny od 2 października do 8 listopada 2020 r.) 
Organizator po zebraniu wszystkich sprawozdań podsumowuje całą akcję. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej oraz profilu Biblioteki na Facebooku 9 grudnia 2020 r. 
 
 
Koordynator akcji:
Anna Giniewska 
Biblioteka Pedagogiczna 
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego 
w Gorzowie Wielkopolskim
tel. 957216135 / 509517206
e-mail: przerwanaczytanie2020@gmail.com
 

 

Komentarze użytkowników (0)
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
O nas   |   Patronat Medialny