Strona główna    O nas    Reklama    Patronat medialny    Dla autorów    Mapa strony    Kontakt    RSS   

Rok 2007

2007-04-23 Sprawozdanie z II seminarium z cyklu Infobroker : Wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych informacji

SPRAWOZDANIE
z II seminarium z cyklu Infobroker: Wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych informacji


17 kwietnia 2007 roku w Warszawie odbyło się drugie seminarium z cyklu Infobroker, zorganizowane przez Centrum Promocji Informatyki. Tematem spotkania było: Wyszukiwanie i przetwarzanie cyfrowych informacji. W trakcie seminarium, prowadzonego przez dr. Henryka Hollendera dyrektora Biblioteki Politechniki Lubelskiej, wygłoszono dziewięć referatów.

Pierwszy referat został zaprezentowany przez Wojciecha Erdmanna, założyciela agencji infobrokerskiej "Vivento Infobrokers", który przedstawił zadania infobrokera oraz jego rosnącą rolę we współczesnym świecie. Omówił źródła informacji, narzędzia wykorzystywane w pracy infobrokera oraz proces realizacji zleceń w firmie infobrokerskiej. Kolejnym prelegentem był dr Henryk Hollender, którego wystąpienie dotyczyło specjalistycznych baz danych. Przeanalizował on proces wyszukiwania informacji w Internecie oraz omówił konieczność formułowania odpowiednich zapytań w celu uzyskania najbardziej trafnych danych. Zasygnalizował problemy związane z tym zagadnieniem, a także przedstawił kilka przykładowych wyszukiwań wykorzystując uniwersalne bazy naukowe takie jak: SCOPUS, MEDLINE, PubMed.
W jaki sposób skonstruować poprawne zapytanie w wyszukiwarce Google, zaprezentował Bogdan Miś (Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki; Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie). W swoim referacie zawarł podstawowe reguły i opis działania wyszukiwarki "Szukacz".

Po przerwie, Lidia Derfert-Wolf (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy) w swoim wystąpieniu zapoznała uczestników seminarium z problematyką oraz sposobami odkrywania niewidzialnych zasobów Web. Wskazała na możliwości dotarcia do głębokich zasobów sieci za pomocą specjalnych usług opartych na standardowych wyszukiwarkach i stosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych przez twórców zasobów sieciowych. Prelegentka wskazała na konieczność stosowania zintegrowanych przeszukiwań elektronicznych zasobów bibliotek, tworzenia katalogów tematycznych i serwisów subject gateway. Wykazała również przydatność specjalistycznych wyszukiwarek i multiwyszukiwarek w procesie przeszukiwania zasobów ukrytego Internetu.
Bożena Bednarek-Michalska z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w swoim wykładzie omówiła metody i kryteria oceny jakości informacji elektronicznej oraz technologie informacyjne i ich wpływ na jakość informacji. Wprowadziła słuchaczy seminarium w tematykę falsyfikacji, mistyfikacji oraz pułapek sieciowych, które pojawiają się w naukowych informacjach w Internecie.

Maciej Dziubecki wygłosił referat przygotowany wraz z Radosławą Dziubecką z firmy ALEPH Polska Sp. z o.o., w którym zostało zaprezentowane wyszukiwanie informacji w sieci za pomocą bibliotecznych portali informacyjno-wyszukiwawczych systemów firmy Ex Libris, takich jak: MetaLib, SFX, Primo. Przedstawił DigiTool jako narzędzie do zarządzania cyfrowymi zasobami w bibliotekach, archiwach, centrach informacji oraz na wyższych uczelniach. Zaprezentował wyszukiwanie informacji we współczesnych wyszukiwarkach.

W wykładzie "SearchSolver-multiwyszukiwarka dla wymagających?", Bogdan Czubak przedstawiciel firmy A.B.E. Marketing, zaprezentował możliwości wyszukiwawcze multiwyszukiwarki SearchSolver.

W kolejnym wystąpieniu Lidia Derfert-Wolf zaprezentowała wirtualne usługi informacyjne świadczone przez biblioteki oraz procesy ich wdrażania. Przedstawiła badania własne przeprowadzone na programach typu Web contact center funkcjonujących w bibliotekach zagranicznych oraz przeanalizowała wady i zalety e-usług informacyjnych.

Seminarium zakończył wykład publicysty tygodnika "Polityka" Edwina Bendyka Informacja, inteligencja, intuicja, w którym przedstawił ewolucję potrzeb informacyjnych oraz ich rolę we współczesnym świecie.

Podejmowana tematyka wzbudziła zainteresowanie słuchaczy, którzy korzystali z możliwości zadawania pytań osobom referującym. Seminarium dotyczące tematu wyszukiwania i przetwarzania cyfrowych informacji z cyklu Infobroker okazało się udanym przedsięwzięciem.

Marzena Kwiatkowska
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

 

Komentarze użytkowników (0)
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
O nas   |   Kontakt   |   Reklama   |   Patronat Medialny