Strona główna    O nas    Patronat medialny    Dla autorów    RSS    Kontakt   

Aktualności

2014-12-19 Sprawozdanie ze spotkania Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych

4 grudnia 2014 r. w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych. Obecni: Beata Zych, Grażyna Leonowicz – PBW w  Warszawie; Sylwia Czacharowska – WMBP w Olsztynie; Elżbieta Mieczkowska – WMBP w Elblągu; Elżbieta Wykrzykowska – BP w Toruniu; Małgorzata Kłos – PBW w Gdańsku; Marzena Kowalczuk – BP w Siedlcach; Dagmara Kawoń-Noga, Alicja Kisała – PBW w Opolu.
Spotkanie poświęcone było następującym zagadnieniom:

1.    Udział bibliotek pedagogicznych w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.

Podsumowano dotychczasowe działania KDBP dotyczące systemowego wsparcia bibliotek pedagogicznych.

Pismo Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych o wsparcie bibliotek pedagogicznych jako beneficjentów w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Katalog potrzeb w zakresie „Modernizacja infrastruktury bibliotek szkolnych i pedagogicznych” oprac. przez Sylwię Czacharowską w oparciu o dane z bibliotek pedagogicznych.

Odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie komponentu NPRCz dot. modernizacji infrastruktury bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

2.    Badanie wskaźników funkcjonalności bibliotek pedagogicznych.

Grażyna Leonowicz, która wraz Aldoną Zawałkiewicz są członkiniami Zespołu ds. badania efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych, powołanego przez SBP do realizacji celu ze Strategii rozwoju SBP 2010–2021, przedstawiła zebranym rezultaty prac Zespołu w odniesieniu do bibliotek pedagogicznych.
Sylwia Czacharowska zapoznała obecnych z frag. Raportu „Biblioteki w Polsce” 2012 dotyczącym bibliotek pedagogicznych, opracowanym przez Pracownię Bibliotekoznawstwa Biblioteki Narodowej.

Wskaźniki funkcjonalności bibliotek pedagogicznych

Raport „Biblioteki w Polsce” 2012 – fragm.

3.    Kontynuacja badań nad stanem sieci bibliotek pedagogicznych.

Wszyscy obecni zgodzili się, że w związku z bardzo dynamicznie zmieniającą się sytuacją bibliotek pedagogicznych (przekształcenia i likwidacje bibliotek filialnych w wielu województwach) badania powinny być kontynuowane. Sylwia Czacharowska opracuje nową ankietę dotyczącą bibliotek pedagogicznych, wersja elektroniczna tej ankiety przygotowana zostanie przez BP w Toruniu. Informacja zwrotna (wyniki wypełnionych ankiet) powinny zostać odesłane do WMBP w Olsztynie do 20 lutego 2015 r.

Biblioteki pedagogiczne – stan na dzień 31.12.2013 – wyniki ankiety

4.    W najbliższym czasie przygotowane zostanie stanowisko KDBP wobec raportu ORE z badań pilotażowych nowego systemu doskonalenia nauczycieli „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” w kontekście ewentualnych zmian w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. poz. 369).

Raport końcowy. Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Poddziałanie 3.3.1 PO Kapitał Ludzki

5.    Stanowisko KDBP wobec innowacji Biblioteki Narodowej w sprawie JHP.

Pani Agata Kyzioł – kierownik Wydziału Opracowania Zbiorów Zwartych i Specjalnych PBW w Warszawie przedstawiła obecnym relację ze spotkania w Bibliotece Narodowej w sprawie projektu zmian w opracowaniu rzeczowym (planowanego zakończenia prac nad JHP). Toruńska biblioteka przygotuje stanowisko KDBP w tej sprawie, które będzie przedstawione na pierwszym posiedzeniu Krajowej Rady Bibliotecznej w 2015 r.

6.    Opracowanie logo Konferencji.

Zebrani zaakceptowali jeden z projektów logo KDBP przedstawionych przez panią Beatę Zych.

7.    Formuła współpracy KDBP z serwisem Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna.

Informacje dotyczące prac KDBP, dla serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna przygotowywać będą

Dagmara Kawoń-Noga i Alicja Kisała.
 

Komentarze użytkowników (0)
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
O nas   |   Patronat Medialny