Strona główna    O nas    Patronat medialny    Dla autorów    RSS    Facebook    Kontakt   

Aktualności

2020-05-04 Informacja o możliwości otwarcia bibliotek pedagogicznych dla czytelników
2020-03-20 RAZEM DLA ZDALNEJ EDUKACJI - Komunikat Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki
2020-02-19 Projekt Rozporządzenia po konsultacjach
2020-01-29 Szczegółowe zasady działania publicznych bibliotek pedagogicznych_wersja po konsultacjach
2019-12-09 Zasady działania bibliotek pedagogicznych - propozycja
2019-12-03 Opinia MEN w sprawie finansowania doskonalenia nauczycieli
2019-10-09 Powołanie Krajowej Rady Bibliotecznej na lata 2019 - 2024
2019-11-27 Sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych Warszawa, 14 listopada 2019 r.
2019-11-24 Komunikat ze spotkania Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych
2019-10-23 Zaproszenie do udziału w spotkaniu KDBP
2019-03-11 Relacja z webinarium informacyjnego dla bibliotek pedagogicznych
2019-02-26 Webinarium dla bibliotek pedagogicznych
2019-02-13 Badania efektywności bibliotek w roku 2019
2018-09-24 Odpowiedź MEN na pismo KDBP w sprawie zmian w Rozporządzeniu
2018-08-17 Pismo KDBP dotyczące projektu Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych, skierowane do MEN
2018-07-26 Uwagi KDBP do projektu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych
2018-07-02 Wskaźniki oceny pracy nauczycieli - propozycja MEN
2018-05-24 Odpowiedź MEN na pismo KDBP w sprawie uwzględnienia stanowiska bibliotek pedagogicznych w projekcie rozporządzenia
2018-04-30 Materiały ze spotkania dyrektorów - Warszawa, 20 kwietnia 2018 r.
2018-04-04 Zaproszenie na spotkanie dyrektorów - Warszawa, 20 kwietnia 2018 r.
2018-03-20 Apel bibliotek pedagogicznych do MEN
2018-02-27 Analiza danych statystycznych i wskaźników funkcjonalności w projekcie AFB – Poradnik
2018-02-13 Badanie efektywności bibliotek pedagogicznych w roku 2018
2018-02-05 Uwagi do formularza K03 na 2018 r.
2017-09-27 Relcacja z Kongresu IFLA na stronie PBW w Warszawie
2017-09-16 Sprawozdanie z Kongresu IFLA 2017
2017-05-19 Nagranie z webinarium dla dyrektorów bibliotek pedagogicznych
2017-05-08 Tydzień Bibliotek w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach
2017-05-08 Webinarium dla dyrektorów bibliotek pedagogicznych
2017-03-26 Opinia Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych w sprawie projektu ustawy o jednolitej cenie książki
2016-12-01 „CZYTANIE DAJE MOC!” – sprawozdanie z konferencji
2016-11-16 Sprawozdanie ze spotkania roboczego ws. IFLA
2016-10-24 Pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie umożliwienia bibliotekarzom z bibliotek szkolnych i pedagogicznych uczestnictwa w Kongresie IFLA 2017 we Wrocławiu
2016-09-06 Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim badaniu satysfakcji użytkowników bibliotek pedagogicznych
2016-07-06 Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych w Krakowie - relacje
2016-07-05 IFLA – przygotowania do Kongresu we Wrocławiu
2016-05-23 Zaproszenie do udziału w Kongresie IFLA - Wrocław 2017
2016-02-14 Webinarium przygotowujące do udziału w projekcie AFB
2015-12-16 Zmiany w przepisach prawa
2015-09-07 Opinie dotyczące projektu rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie z dnia 28 lutego 2013 r.
2015-08-10 Projekt Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych i uzasadnienie projektu
2015-05-14 Odpowiedź MEN na wystąpienie KDBP w sprawie nowych zadań bibliotek pedagogicznych
2015-05-06 Badanie efektywności bibliotek pedagogicznych - przedłużony termin wypełniania formularzy
2015-04-09 Promocja czytelnictwa w bibliotekach pedagogicznych
2015-03-26 Stanowisko KDBP wobec ewaluacji modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w kontekście Rozporządzenia MEN z dn. 28 lutego 2013 r.
2015-03-04 Relacja ze spotkania z delegatami IFLA
2015-02-17 Ankieta badająca stan bibliotek pedagogicznych w roku 2014
2015-01-22 Propozycje zmian w Rozporządzeniu MEN z dn. 28 lutego 2013 r. w/s szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych wypracowane przez KDBP
2014-12-19 Sprawozdanie ze spotkania Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych
2014-12-12 Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie komponentu NPRCz dot. modernizacji infrastruktury bibliotek szkolnych i pedagogicznych
2014-11-20 Biblioteki pedagogiczne - stan na dzień 31.12.2013 - wyniki ankiety
2014-05-26 Relacja ze spotkania przedstawicieli bibliotekarzy z Minister Edukacji Narodowej p. Joanną Kluzik – Rostkowską.
2013-07-19 Komunikat Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych z Forum „Miejsce biblioteki pedagogicznej w zmieniającej się przestrzeni edukacji i informacji”
2013-03-25 Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na pismo Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych
2012-10-05 Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych
2012-09-05 Opinia Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
2012-09-05 Stanowisko Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych dotyczące Placówek doskonalenia
2012-05-18 Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie funkcjonowania publicznych bibliotek pedagogicznych
2012-04-25 Stanowisko Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych w sprawie aktualnej sytuacji bibliotek pedagogicznych
2012-02-06 Pismo Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych skierowane do Minister Edukacji Narodowej Pani Krystyny Szumilas
2011-05-30 Stanowisko Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych w sprawie Projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
2011-01-21 Uwagi dyrektorów bibliotek pedagogicznych do projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół
2010-11-03 Spotkanie przedstawicieli Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych z minister Katarzyną Hall
2010-10-21 Spotkanie Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych - 13 października 2010 r. - Wrocław
2010-09-16 Materiały z Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych na stronie ORE