Strona główna    O nas    Patronat medialny    Dla autorów    RSS    Kontakt   

Rok 2011

2011-12-21 Obchody 30. rocznicy stanu wojennego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

 W dniu 14 grudnia 2011 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku-Białej odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Wśród gości obecni byli: uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, Biura Poselskiego Stanisława Szweda. W części pierwszej wręczono nagrody uczestnikom konkursu „Zima wasza, wiosna nasza – w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce”.  W konkursie wzięła udział młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic, Cieszyna, Goleszowa, Skoczowa i Żywca. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach: praca plastyczna i praca literacka. 


W kategorii prac plastycznych wygrała praca Darii Witas z Gimnazjum Publicznego nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach, wyróżnienia otrzymali: Adrian Breguła z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie i Samuel Kłoda z Gimnazjum w Goleszowie. Nagrody specjalne otrzymali: Kalina Maruszak z Liceum Ogólnokształcącego nr 6 w Bielsku-Białej, Piotr Kubica z Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej, Żaneta Ciemała z Technikum Organizacji Reklamy ZSZ w Skoczowie, Wiktoria Ostrowska z Gimanzjum nr 2 w Żywcu. Na konkurs zgłoszono też kilka prezentacji multimedialnych, z których najlepsza okazała się praca Pauliny Krywult z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej. 
 
Laureaci konkursu plastycznego: (od lewej) Daria Witas, Adrian Breguła, Samuel Kłoda
 
W kategorii prac literackich pierwszą nagrodę przyznano Marii Mendrek z Gimnazjum w Goleszowie, wyróżnienia otrzymały: Klaudia Gilowska z Gimnazjum nr 4 w Bielsku-Białej, Monika Cholewa z Gimnazjum w Jasienicy i Joanna Balińska z Technikum Organizacji Reklamy Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie. Nagrody specjalne otrzymali: Elżbieta Zwias z Gimnazjum w Goleszowie i Karolina Szylar z Gimnazjum Publicznego nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach. Ciekawą propozycją był wywiad w postaci filmowej przeprowadzony z działaczem „Solidarności” przez Adriannę Klukę z Gimnazjum Publicznego nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach . 
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali uhonorowani dyplomami uznania oraz nagrodami rzeczowymi.
Laureatki konkursu literackiego: (od lewej) Klaudia Gilowska, Maria Mendrek, Elżbieta Zwias
 
W dalszej części spotkania pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach Artur Kasprzykowski wygłosił prelekcję „30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego”. Prelegent stwierdził, że już od samego początku istnienia Niezależnego Samorządnego Zawodowego Związku „Solidarność” władza komunistyczna w obawie przed utratą władzy przygotowywała się do rozprawienia z niepokornym narodem. 13 grudnia 1981 roku został brutalnie przerwany polski sen o wolności. W więzieniach zamknięto tysiące osób, na ulicach pojawiły się czołgi i samochody opancerzone, strajkujące zakłady były pacyfikowane. Milicja i Służba Bezpieczeństwa nie wahały się wyłamywać łomami zamknięte drzwi, a opornych bić i zakuwać w kajdanki. Tej nocy na Podbeskidziu zatrzymano blisko sto osób. Zawieszona została działalność „Solidarności” i wszystkich niezależnych organizacji. Wprowadzono godzinę milicyjną od 22.00 do 6.00 oraz tryb doraźny w sprawach sądowych. Obowiązywał zakaz zgromadzeń i opuszczania miejsc zamieszkania. W wielu miastach Polski wybuchły spontaniczne strajki. Na Podbeskidziu pracę przerwały załogi kilkunastu zakładów pracy – między innymi bielskiej Fabryki Samochodów Małolitrażowych, Befy, Apeny, a także Andrychowskiej Fabryki Maszyn, żywieckiego Ponaru i Fabryki Śrub. Jedynym żądaniem strajkujących było odwołanie stanu wojennego i zwolnienie internowanych. Milicja i wojsko zapowiedziały pacyfikację strajkujących zakładów pracy, co oznaczało zbrojną interwencję. Do takiej tragedii doszło 16 grudnia podczas pacyfikacji strajkującej kopalni „Wujek” w Katowicach, gdzie oddziały ZOMO zastrzeliły dziewięciu bezbronnych górników. Działacze „Solidarności”, którzy uniknęli internowania 13 grudnia, próbowali zorganizować działalność podziemną, za co byli sukcesywnie aresztowani i skazywani na więzienie. Najsurowszy wyrok otrzymał aresztowany 19 stycznia 1982 r. przewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności”, Patrycjusz Kosmowski. Skazano go na 6 lat więzienia. Do ośrodków internowania trafiło łącznie 230 osób z całego Podbeskidzia. Ostatni z nich wyszli na wolność przed Bożym Narodzeniem 1982 roku. Wiele osób pozbawionych pracy decydowało się na emigrację. Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a ostatecznie odwołany 22 lipca następnego roku. Nadal, także na Podbeskidziu, odbywały się rewizje i aresztowania, ludzie byli szykanowani i zwalniani z pracy. Nie przerwało to jednak zapoczątkowanej na początku stanu wojennego działalności podziemnych struktur „Solidarności”. Mimo represji przetrwały one do 1989 roku, do ponownej legalizacji tego związku zawodowego i upadku komunizmu w Polsce.
 
Na zakończenie uroczystego spotkania laureatom zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Podsumowując konkurs organizatorzy z satysfakcją stwierdzili, że zaproponowana tematyka spotkała się z żywym oddźwiękiem ze strony uczniów i nauczycieli. Ciekawe spotkanie przyczyniło się do pogłębienia zainteresowania młodzieży historią najnowszą.
 
Opracowała:
Barbara Derewiecka
Kierownik Wydziału Współpracy ze Środowiskiem
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Bielsku-Białej
 
 
Komentarze użytkowników (0)
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
O nas   |   Patronat Medialny