Strona główna    O nas    Patronat medialny    Dla autorów    RSS    Kontakt   

Rok 2011

2011-04-25 Jak kształcić studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (INIB)? - konferencja w Krakowie

Zaproszenie


Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do Krakowa w dniach 6-7 czerwca 2011 r. na międzynarodową konferencję naukowo-edukacyjną:

Jak kształcić studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (INIB)?
Programy studiów a rynek pracy i rozwój nauki

Strategia Procesu Bolońskiego, zmierzająca do wykreowania spójnego obszaru szkolnictwa wyższego w Europie, zawiera dwa pozornie przeciwstawne postulaty: jeden z nich wyraża potrzebę zapewnienia uczelniom wyższym autonomii w tworzeniu kierunków i kształtowaniu programów studiów, podczas gdy drugi zakłada standaryzację i wzajemne porównywanie (benchmarking) osiągnięć oraz kwalifikacji osób uczących się zarówno w różnych systemach krajowych, jak i w rożnych instytucjach kształcenia w obrębie jednego systemu. Narzędziem umożliwiającym pogodzenie tych dwóch zaleceń są Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK), których wprowadzenie do systemu szkolnictwa polskiego przewiduje nowelizacja ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” przyjęta przez Radę Ministrów 14 września 2010 r.    

Oficjalny blog konferencji: konferencjainib2011.blogspot.com
English version: cracowlisconference.blogspot.com
Sekretarz konferencji: Agnieszka Korycińska-Huras, konferencjainib2011@gmail.com

 

Nadesłała:
Agnieszka Korycińska

 

Komentarze użytkowników (0)
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
O nas   |   Patronat Medialny