Strona główna    O nas    Reklama    Patronat medialny    Dla autorów    Mapa strony    Kontakt    RSS   

Rok 2013

2013-03-20 Spotkanie w sprawie bibliotek szkolnych i publicznych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 18 marca 2013 r. odbyło się spotkanie reprezentantów środowiska bibliotekarskiego z ministrem Michałem Bonim. Uczestniczyli w nim oprócz gospodarzy m.in.: wiceminister edukacji, przedstawiciele Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (z przewodniczącą Elżbietą Stefańczyk), Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, organizatorzy akcji „STOP likwidacji bibliotek szkolnych”, a także dyrektorzy bibliotek. Spotkanie dotyczyło toczących się prac nad projektem ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Znalazł się tam m.in. zapis dopuszczający łączenie bibliotek szkolnych i publicznych.

Projektowane zmiany wzbudziły duże zaniepokojenie bibliotekarzy, czego efektem było rozpoczęcie akcji protestacyjnej „STOP likwidacji bibliotek”. Przeciwko możliwości wykonywania zadań biblioteki szkolnej przez bibliotekę publiczną opowiedziały się również: SBP, TNBSP, ZNP, a także autorytety ze świata kultury i nauki. List otwarty do ministra administracji i cyfryzacji przeciwko łączeniu bibliotek podpisało ponad 50 tys. osób.
W trakcie rozmów w ministerstwie zgromadzeni przedstawiciele środowiska bibliotekarskiego wskazywali na istotne różnice pomiędzy bibliotekami szkolnymi i publicznymi, powołując się na ich odmienne funkcje, role i zadania. Wskazywano na różne niedogodności, wynikające z pomysłu łączenia tych instytucji. Zwrócono uwagę na konieczność przeprowadzenia badań, dotyczących funkcjonowania bibliotek szkolnych, oraz dofinansowania ich działalności. Podkreślono cele edukacyjne biblioteki szkolnej i jej rolę w wyrównywaniu szans w dostępie do wiedzy. Mówiono o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

Po wysłuchaniu opinii zaproszonych gości minister Boni zaproponował uczestnikom poniedziałkowej dyskusji opracowanie modelu współpracy bibliotek szkolnych i publicznych w celu ich lepszego zaistnienia w środowisku lokalnym. Mówiąc o bibliotece szkolnej stwierdził m.in. „Trzeba zdefiniować jej rolę, poprawić jej jakość” oraz „W ramach programu będziemy chcieli zrealizować projekt dalszej cyfryzacji bibliotek, głównie szkolnych, w celu lepszego ich wyposażenia oraz lepszego przygotowania nauczycieli do pracy nie tylko z książką tradycyjną, ale również z nowoczesnymi formami”. Michał Boni zadeklarował, że pieniądze na wspomniane cele mają pochodzić z ministerialnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Na zakończenie spotkania przedstawił propozycję wycofania zapisów dotyczących bibliotek, które znalazły się w projekcie założeń do nowej ustawy samorządowej, jeśli stworzony model współpracy bibliotek szkolnych i publicznych pozwoli na skuteczniejszą realizację procesu edukacyjnego w środowisku lokalnym. Minister zaproponował powołanie zespołu roboczego, którego zadaniem będzie wypracowanie rozwiązania, umożliwiającego bibliotekom szkolnym dokonanie takiego skoku, jaki wykonały już biblioteki publiczne, korzystając w ostatnich latach z programów Biblioteka Plus i Program Rozwoju Bibliotek. Pierwsze spotkanie zespołu, który ma przygotować program odbędzie się jeszcze przed świętami.

Nadesłała Sekretarz Generalny ZG SBP Marzena Przybysz
 

Komentarze użytkowników (0)
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
O nas   |   Kontakt   |   Reklama   |   Patronat Medialny