Strona główna    O nas    Reklama    Patronat medialny    Dla autorów    Mapa strony    Kontakt    RSS   

Rok 2014

2014-09-24 EDUKACJA CYFROWA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM. TECHNOLOGIE I UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE E-LEARNINGU

V Forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią

EDUKACJA CYFROWA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM. TECHNOLOGIE I UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE E-LEARNINGU
Warszawa, 8 października 2014 r.
 
Zapraszamy Państwa do udziału w V Forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią, podczas którego zostaną omówione tematy związane z technologicznymi i organizacyjnymi uwarunkowaniami e-learningu w szkolnictwie wyższym. W trakcie wykładów zaproszeni goście przedstawią kwestie związane ze studiami mobilnymi, grywalizacją oraz przyszłością e-learningu.
 
Prowadzenie obrad Forum: dr Janina Mincer-Daszkiewicz
 
10:00    Wykład wprowadzający: E-learning w szkolnictwie wyższym
Wykład będzie miał na celu uporządkowanie pojęć związanych z e-learningiem w szkolnictwie wyższym, omówienie stanu e-learningu w tym sektorze na tle innych oraz wskazanie kierunków, w jakich e-learning podąża na świecie.
- Miejsce e-learningu w kształceniu na poziomie wyższym
- Formy e-learningu w szkolnictwie wyższym
- Zasoby dla e-learningu w szkolnictwie wyższym
- Kierunki rozwoju e-learningu
- E-learning w Polsce w świetle wyników badań – stan, uwarunkowania
Wojciech Zieliński, SGH, Sekretarz Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego
 
10:30    Wykład wprowadzający: Studia mobilne dla każdego, czyli jak można się kształcić w XXI wieku
Prof. dr hab. Krzysztof Rybiński, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula
 
11:00    Wykład: Integracja platformy e-learningowej z systemem do obsługi spraw studiów
Uczelnie korzystają z różnych systemów e-learningowych, zarówno dostępnych nieodpłatnie (jak Moodle), jak i komercyjnych. Zwykle system e-learningowy pochodzi od innego dostawcy niż system do obsługi spraw studiów. Tymczasem oba działają na wspólnym zbiorze danych. Dane studentów są dostępne w systemie uczelnianym, tam też odbywają się zapisy na zajęcia i drukowanie krat egzaminacyjnych. Z kolei w systemie e-learningowym studenci uczestniczą w zajęciach i otrzymują oceny.
Właściwa integracja obu systemów, zapewniająca przepływ danych, jest koniecznością. Jako przykład posłuży rozwiązanie wdrożone na Uniwersytecie Warszawskim.
Kolejne punkty wykładu:
- Moodle i USOS, jako dwa różne systemy dziedzinowe używane na UW.
- Integracja za pomocą migracji danych - wady i zalety.
- USOS API.
- Integracja za pomocą wtyczki do Moodle - wady i zalety.
dr Janina Mincer-Daszkiewicz, Szef Zespołu Koordynacyjnego USOS. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
 
11:30    Wykład: E-learning w uczelni wyższej z wykorzystaniem autorskich aplikacji e-sgh
- Prezentacja autorskiego systemu e-learningowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
- Omówienie oferty dydaktycznej dostępnej na platformie e-learnignowej SGH;
- Metodyka opracowania materiałów i realizacji zajęć online;
- Prezentacja autorskiego narzędzia dla nauczycieli, wspomagającego tradycyjny tok kształcenia;
- Wyniki ewaluacji zajęć online przez studentów SGH;
- E-learning jako trwały trend w wiodących ośrodkach akademickich.
dr Katarzyna Mikołajczyk, SGH
 
12:00    Prezentacja Sponsora
 
12:40    Przerwa, poczęstunek
 
13:10    Wykład i konsultacje: Funkcjonalności platformy Moodle
- Przykłady materiałów dydaktycznych zamieszczanych na platformie Modle
- treści będące uzupełnieniem tradycyjnych zajęć
- kursy multimedialne
- zarządzanie treścią w ramach platformy
- Opinie studentów na temat funkcjonalności platformy 
Joanna Nogieć, Wyższa Szkoła Bankowości we Wrocławiu
 
13:50    Prezentacje firmowe i case study
 
14:30    Przerwa
 
14:50    Wykład: Grywalizacja kursów akademickich – trzy lata doświadczeń
Pojęcie grywalizacji (ang. gamification), zwanej także gryfikacją lub gamifikacją, cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem w różnych domenach ludzkiej działalności. Od lat stosowana jako popularna technika w marketingu, grywalizacja od pewnego czasu zaczyna wchodzić przebojem do klas szkolnych i sal wykładowych. Co kryje się pod pojęciem grywalizacji i czy faktycznie grywalizacja niesie ze sobą nową jakość w edukacji? Wykład stanowi próbę odpowiedzi na to pytanie. Autor przybliża fundamentalne zasady grywalizacji, odnosząc je do rzeczywistości akademickiej, a także dzieli się swoimi trzyletnimi doświadczeniami w grywalizacji kursów akademickich, przedstawiając zalety i wady wprowadzania elementów grywalizacji w nauczaniu akademickim.
W trakcie wykładu poruszone zostaną następujące tematy:
- wprowadzenie do grywalizacji
- grywalizacja a proces uczenia
- narzędzia i usługi do grywalizacji kursów akademickich
- trzy lata doświadczeń - subiektywny przegląd zalet i wad grywalizacji
dr hab. Inż. Mikołaj Morzy, Politechnika Poznańska
 
15:30    Wykład i dyskusja: Prawdziwy e-learning dopiero przed nami – neuronauka, duże dane, silniki rekomendacji
- Wprowadzenie do Big Data oraz systemów rekomendacji
- Prezentacja Apache MAhout, który służy do obliczeń z zakresu sztucznej inteligencji tj. klasyfikacje, grupowanie, klastrowanie etc.
- Część praktyczna: Na podstawie przykładowych danych prezentacja wykorzystania pakietu Mahout w celu otrzymania rekomendacji.
Michał Kufel
 
16:10    Zakończenie programu
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin: 8 października 2014 r.
Miejsce: Warszawa
Koszt udziału 1 osoby wynosi:
 
250 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 26 września 2014 r.
450 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 27 września 2014 r.
700 zł + 23% VAT - dla przedstawicieli biznesu
 
Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach.
______________________________________________________________________________
Zgłoszenia:
Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:
______________________________________________________________________________
Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.
Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78
______________________________________________________________________________
Biuro organizacyjne:
Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o. 
Komentarze użytkowników (0)
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
O nas   |   Kontakt   |   Reklama   |   Patronat Medialny