Strona główna    O nas    Patronat medialny    Dla autorów    RSS    Kontakt   

Rok 2015

2015-01-30 Formularz rejestracyjny na webinarium Crowdsourcing

Webinarium  CROWDSOURCING – WYKORZYSTYWANIE POTENCJAŁU INTELEKTUALNEGO UŻYTKOWNIKÓW W DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK odbędzie się 6 lutego, w godzinach 10:00-11:00


Fromularz rejestracyjny

 Prezentująca:

Małgorzata Kowalska

Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowo-technicznej oraz filologii germańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Adiunkt w Zakładzie Informacji Naukowej Instytutu Informacji Naukowej i  Bibliologii UMK. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół informatologii jako dyscypliny naukowej, metodologii biblio- i  informatologii, oddziaływania Internetu jako źródła informacji, wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz potencjału społeczności internetowych w działalności instytucji sektora informacyjnego. Sekretarz Komisji Bibliografii i  Bibliotekoznawstwa Towarzystwa Naukowego w Toruniu, redaktor naukowy czasopisma „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, kierownik Podyplomowych Studiów Infobrokerstwa i Zarządzania Informacją, tutor kursu e-learningowego LOGIN: BIBLIOTEKA oraz INFOBROKERING.

Prowadząca:

Aldona Zawałkiewicz

Redaktor naczelna serwisu EBP SBP.

Zapraszamy do udziału w webinariach.
 

Komentarze użytkowników (0)
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
O nas   |   Patronat Medialny