Strona główna    O nas    Patronat medialny    Dla autorów    RSS    Kontakt   

Rok 2015

2015-02-06 Materiały z webinarium poświęconego crowdsourcingowi

Dnia 6 lutego 2015 r. odbyło się zorganzowane przez serwis EBP SBP webinarium poświęcone tematowi crowdsourcingu. W trakcie spotkania omówiono istotę tego zjawiska, wskazano na różne jego odmiany oraz zaprezentowano przykłady inicjowanych projektów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów bibliotecznych. 83% uczestników spotkania, rozmawiając na czacie oraz wypowiadając się w formie ankietowej, wyraziło zainteresowanie crowdsourcingiem jako formą współpracy z użytkownikami bibliotek. Działalność taka – w ich opinii – pozwala na budowę zaufania i lojalności użytkowników względem bibliotek, gromadzenie wirtualnych społeczności i grup użytkowników skupionych wokół nich oraz lepsze dostosowywanie oferty usługowej do potrzeb użytkowników. Wśród głosów znalazły się opinie, że jest to „dobry pomysł, bo ludzie, zwłaszcza młodzi, są otwarci na nowości  i takie współuczestniczenie w działaniach”, ponadto „jest wiele działań które można realizować w ten sposób”, a dzięki takiej formie współpracy „użytkownicy będą usatysfakcjonowani i bardziej skorzy do odwiedzania i polecania placówki”. Jak zauważano, obszarami, do których można zaangażować społeczność internautów mogą być m.in. pozyskiwanie funduszy, sugerowanie zakupów nowości wydawniczych, opisywanie słowami kluczowymi obiektów pochodzących ze zbiorów oraz ich uzupełnianie materiałami pochodzącymi z kolekcji prywatnych. Zdaniem uczestników spotkania, mała liczba bibliotecznych projektów crowdsourcingowych w Polsce jest wynikiem nieznajomości zjawiska crowdsourcingu w środowisku bibliotekarskim, zamkniętej postawy pracowników bibliotek w zakresie dzielenia się z użytkownikami zadaniami dotąd realizowanymi wyłącznie przez nich (katalogowanie, klasyfikacja, digitalizacja) oraz braku pomysłów i środków na gratyfikację użytkowników. 

Prezentacja do pobrania

Nagranie webinarium

Komentarze użytkowników (0)
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
O nas   |   Patronat Medialny