Strona główna    O nas    Patronat medialny    Dla autorów    RSS    Kontakt   

Rok 2015

2015-04-09 „Jak kreować bezpieczny świat ucznia?” – XII sesja metodyczna w PBW w Gdańsku

 „Jak kreować bezpieczny świat ucznia?”  – XII sesja metodyczna w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku

 
(Nie)bezpieczeństwo w szkole…
 
Czy szkoła jest miejscem przyjaznym uczniowi i nauczycielowi? Jakie czynniki zagrażają uczestnikom procesu nauczania w jej przestrzeni? Czy atmosfera, panująca w szkole, sprzyja efektywnemu pozyskiwaniu wiedzy? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań szukali uczestnicy XII sesji metodycznej, która odbyła się 4 marca 2015 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku.
 
Zgodnie z wieloletnią praktyką, sesje metodyczne odbywają się w PBW w Gdańsku systematycznie, w cyklu rocznym i dotyczą najbardziej aktualnych problemów rzeczywistości oświatowej. W tegorocznej edycji sesję pod nazwą  „Jak kreować bezpieczny świat ucznia?” poświęcono wielorakim aspektom bezpieczeństwa uczniów w przestrzeni szkoły. Ponad 140 pracowników oświaty: nauczyciele bibliotekarze, pedagodzy, wychowawcy i psychologowie wysłuchali opinii specjalistów  w zakresie przemocy rówieśniczej, cyberbullyingu, akustyki pomieszczeń edukacyjnych oraz biblioterapii. 
 
Spotkanie otworzyła dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku - Małgorzata Kłos, która zaprezentowała wykładowców spotkania - pracowników gdańskich uczelni oraz instytucji związanych pośrednio lub bezpośrednio z nauczaniem oraz wspomaganiem pracy szkół.
 
Jako pierwsza wystąpiła Monika Sztolpa - psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 7 w Gdańsku z prezentacją „Bullying w szkole jako zjawisko psychospołeczne”. Wykładowczyni omówiła pojęcie bullyingu, jego typologię, etiologię oraz konsekwencje zjawiska dla społeczności szkolnej. Uświadomiła zebranym osobom, jak ważna jest wiedza opiekunów na temat przemocy rówieśniczej, a przede wszystkim, jak ważne jest umiejętne zarządzanie sytuacją kryzysową wśród uczniów.
 
Kolejnym prelegentem, który zaznajomił zebranych z perspektywą psychologiczną w odniesieniu do tematu bezpieczeństwa w szkole, był psycholog i pracownik naukowy Bartosz Karcz, związany między innymi z Poradnią specjalistyczną FOSA na Dolnym Mieście oraz Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej Wydziałem Zamiejscowym w Sopocie. W referacie zatytułowanym „(Nie)bezpieczna szkoła. Czynniki zakłócające i wzmacniające poczucie bezpieczeństwa w szkole” prelegent omówił niebezpieczne sytuacje, na które narażeni są uczniowie nie tylko w szkole, ale także poza nią. Adiunkt SWPS podkreślał, jak ważne w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa jest środowisko wychowawcze ucznia oraz jego predyspozycje psychiczne (możliwości obrony, asertywność itp.).
 
O „Wybranych zagrożeniach Cyberprzestrzeni w kontekście społeczności szkolnej”, w trzecim z kolei wykładzie, mówił Marek Grabowski - trener z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli DC Edukacja w Gdańsku. Prelegent w swoim wystąpieniu przedstawił m. in. definicje cyberprzemocy i cyberprzestępstw oraz omówił konieczność stosowania zabezpieczeń w sieci. W niezwykle obrazowy sposób określił także podstawowe zadania rodziców oraz nauczycieli z zakresu edukacji dzieci i młodzieży do udziału w cyberprzestrzeni.
 
„Bezpieczna i przyjazna szkoła” – pod tym tytułem realizowany jest w polskich placówkach oświatowych rządowy program, który w podsumowaniu pierwszej części sesji omówiła Elżbieta Formela, konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Głównym celem tego programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa oraz tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach oświatowych. Konsultant CEN podkreśliła cele szczegółowe projektu rządowego, czyli kreowanie zdrowego, bezpiecznego, a także przyjaznego środowiska szkoły i placówki, zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci oraz młodzieży, a także promowanie zdrowego stylu życia.
 
Druga część konferencji została poświęcona głównie tematyce hałasu w szkole. Rozpoczął ją wykład ,,Długoterminowa ocena poziomu hałasu w wybranych szkołach” dra inż. Józefa Kotusa, adiunkta na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, który przedstawił techniczne i prawne metody zwalczania hałasu, wpływ hałasu na organizm ludzki, a także założenia i przebieg badań akustycznych w wybranych polskich szkołach.
 
Mikołaj Jarosz, specjalista ds. akustyki w firmie Ecophon Saint – Gobain Construction Products Polska Sp. z o. o., w swoim wystąpieniu kontynuował rozważania nad pojęciem hałasu w kontekście procesu nauczania. Zaprezentował przykłady wdrożeń adaptacji akustycznych, które w znacznym stopniu poprawiły jakość akustyki w placówkach oświatowych i zmniejszyły stopień zakłóceń, a tym samym wpłynęły na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia uczniów. Równie ważnym efektem poprawy akustyki w szkołach okazała się poprawa jakości kształcenia, dzięki udoskonaleniu komunikacji na drodze nauczyciel – uczeń. Jak ważną w procesie nauczania jest zrozumiałość mowy, uczestnicy sesji przekonali się podczas praktycznych testów, zademonstrowanych przez Mikołaja Jarosza.
 
XII sesję metodyczną zamknęło wystąpienie pracownika Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji PBW w Gdańsku – Zdzisławy Woźniak-Lipińskiej, która przedstawiła prezentację „Biblioteka szkolna azylem ucznia – znaczenie ciszy w rozwoju emocjonalnym i poznawczym”. Nauczycielka zwróciła uwagę na potencjał przestrzeni biblioteki szkolnej oraz rolę nauczycieli bibliotekarzy w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa uczniów, dodając przy tym zastosowanie „lekcji ciszy” w celu poprawy jakości procesu nauczania. Prelegentka udowodniła też możliwości realnego oddziaływania bibliotekarzy na atmosferę i relacje rówieśnicze poprzez udział w projektowaniu i realizacji szkolnych programów wychowawczych i profilaktycznych, szczególnie biblioprofilaktycznych. 
 
Sesja odbyła się pod honorowym patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Pomorskiego. W badaniach ewaluacyjnych przedsięwzięcie zostało wysoko ocenione, co oznacza, że temat zaproponowany przez organizatorów był dla uczestników sesji ważny. Cykliczne wydarzenie w bibliotece pedagogicznej zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem, stąd też w następnym roku szkolnym PBW w Gdańsku będzie kontynuować tę formułę i zorganizuje XIII sesję metodyczną dla pracowników pomorskiej oświaty. 
 
                         
 
 
Tekst : Zdzisława Woźniak-Lipińska
Zdjęcia: Aleksandra Kirczuk
 
Komentarze użytkowników (0)
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
O nas   |   Patronat Medialny