Strona główna    O nas    Patronat medialny    Dla autorów    RSS    Kontakt   

Rok 2018

2018-02-16 Działalność Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP na rok 2018

Szanowni Państwo,

Mijający rok 2017 przyniósł wiele zmian w polskiej oświacie i edukacji. Zmiany te dostrzegalne były w szczególności w nowym prawie oświatowym, modernizacji struktury szkół, doskonaleniu nauczycieli. Również nauczyciele bibliotekarze szkół i placówek oświatowych oraz bibliotek pedagogicznych swoje obowiązki i zadania zawodowe musieli dostosować do nowych wymogów prawnych.

Nowy rok szkolny 2017/2018 przyniósł nauczycielom bibliotekarzom kolejne wyzwania związane między innymi z aktualizacją zapisów dotyczących biblioteki szkolnej w statucie szkoły, wdrażaniem nowej podstawy programowej w zakresie kształtowania kompetencji czytelniczych i  informatycznych w nauczaniu, zmianami organizacyjnymi wynikającymi z przekształcania szkół.

Zespół Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich planuje swoje główne zdania skierować w stronę problemów nauczycieli bibliotekarzy szkół i placówek oświatowych oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie dostarczania informacji poradnictwa zawodowego z obszarów organizacji i zarządzania biblioteką szkolną, promocji czytelnictwa, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej, doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy.

Pragniemy zachęcić Państwa do wzajemnej współpracy polegającej na przekazywaniu i wymianie doświadczeń przez wykorzystanie mediów elektronicznych (Facebook Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP, strona internetowa ogólnopolskiego Serwisu E-pedagogiczna SBP). Liczymy na Państwa sugestie w zakresie podejmowanych działań, które będą na bieżąco publikowane na stronach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Serwisu E-pedagogiczna SBP oraz Fan Page Sekcji.

Wszelkie informacje prosimy kierować do:

Przewodnicząca: dr Agata Arkabus
Wiceprzewodnicząca: Anna Płusa
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
al.
Jana Pawła II 126/130
tel. 34 360-60-04 wew. 255
e-mail:
sekcjaszkolnesbp@gmail.com

Sekretarz: Marta Jasińska, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie

Członkowie: Elżbieta Mieczkowska, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu

Lila Kołodziejczyk, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie

Komentarze użytkowników (0)
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
O nas   |   Patronat Medialny