Strona główna    O nas    Patronat medialny    Dla autorów    RSS    Kontakt   

Rok 2018

2018-11-06 "Kawalerowie Virtuti Militari związani ze Śląskiem Cieszyńskim" - spotkanie z autorem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Drodzy Państwo,

We wrześniu 2018 r. ukazała się książka " Kawalerowie Virtuti Militari związani ze Śląskiem Cieszyńskim” T.1 autorstwa Stefana Króla, pracownika Filii PBW w Cieszynie.

Jest to słownik biograficzny zawierający 82 sylwetki osób odznaczonych najstarszym i najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym związanych ze Śląskiem Cieszyńskim, udekorowanych za walki o niepodległość Polski w latach 1914-1920. Poszczególne hasła słownika poza zwięzłym życiorysem zawierają także oryginalny opis czynów, na podstawie których przyznano im to odznaczenie. Ponad sześćdziesiąt biogramów opatrzonych jest zdjęciem. Słownik prezentuje także sylwetki osób związanych z Bielskiem, Aleksandrowicami, Jasienicą, Czechowicami, Dziedzicami i Żywcem.
Wydawnictwo ukazało się nakładem Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Cieszynie oraz Cieszyńskiego Klubu Hobbystów przy Zarządzie Głównym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, dzięki dotacji Powiatu Cieszyńskiego i Cieszyńskiego Klubu Hobbystów oraz ze środków własnych Oddziału PTH w Cieszynie.

Zapraszamy na prezentację książki autorstwa Stefana Króla.
Spotkanie odbędzie się 9 listopada br. o godz. 16.30
w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Komorowickiej 48 (sala 220, I p.,).
Informacja również na stronie internetowej Biblioteki.

*****

O książce

Jak Autor podaje we wstępie, jego publikacja wpisuje się w tegoroczne obchody stulecia odzyskania niepodległości, gdyż przybliża współczesnym „wyjątkowe pokolenie naszych przodków, uczestników historycznych wydarzeń, którzy własnymi czynami, niekiedy ofiarą życia, przyczynili się do niepodległości Polski. (…) W niniejszym tomie 1 prezentuję 82 biogramy (dodatkowo dwa w aneksie) osób odznaczonych z lat 1914-1921, spośród których 43 urodziły się na Śląsku Cieszyńskim, cztery na pograniczu morawskim, jedna na Śląsku Opawskim, co do trzech brak informacji o miejscu urodzenia (dwie z nich z dużym prawdopodobieństwem są Ślązakami) i wreszcie 33 urodziły się poza Śląskiem Cieszyńskim, lecz w większości mieszkały tu przez dłuższy czas (z wyjątkiem kilku uczestników wojny polsko-czechosłowackiej w 1919 r.) – pisze Stefan Król.
Zamieszczone w tomie 1 biogramy obejmują kawalerów uhonorowanych najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym za czyny dokonane w latach 1914-1921 r., którzy urodzili się na Śląsku Cieszyńskim, służyli w oddziałach formowanych w naszym regionie i zostali odznaczeni w trakcie służby w nich (chodzi o ochotników do Legionów Polskich, którzy zgłosili się do nich ze Śląska Cieszyńskiego oraz żołnierzy i oficerów 10 Pułku Piechoty Ziemi Cieszyńskiej) oraz osoby odznaczone za udział w walkach toczonych na Śląsku Cieszyńskim z najazdem czeskim w styczniu 1919 r.


O autorze

Stefan Król jest z wykształcenia historykiem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pracownikiem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Filii w Cieszynie, członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i prezesem Cieszyńskiego Klubu Hobbystów. Obecnie wydana publikacja, będąca pierwszym z przewidzianych trzech tomów, jest owocem wieloletnich badań, prowadzonych przez Autora w dużej mierze w oparciu o materiały znajdujące się w zasobach Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie Rembertowie.


Wydział Współpracy ze Środowiskiem
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Komentarze użytkowników (0)
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
O nas   |   Patronat Medialny