Strona główna    O nas    Patronat medialny    Dla autorów    RSS    Kontakt   

Rok 2018

2018-12-28 „Społeczeństwo internautów a kultura globalna. Nowe media wyzwaniem dla XXI wieku”. Sprawozdanie z konferencji

Cykl ogólnopolskich konferencji Społeczeństwo internautów a kultura globalna, organizowanych przez Politechnikę Opolską, ma już kilkuletnią tradycję. W latach 2012-2017 odbyły się cztery spotkania, pod hasłami: Prawno – kulturowe aspekty umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (2012), Młody użytkownik w sieci (2013), Kościół @ Internet (2014), Młody użytkownik w sieci. Cz. II (2017). Ich efektem są trzy publikacje naukowe, na łamach których opublikowano artykuły nawiązujące do tematyki referatów*.

Piąta konferencja z tego cyklu odbyła się 7 grudnia 2018 roku, pod hasłem Nowe media wyzwaniem dla XXI wieku, z inicjtywy prof. dr hab. Marii Kalczyńskiej oraz dr Anny Rajchel. Podczas obrad poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jak odpowiedzialnie edukować młodego odbiorcę przy pomocy nowinek technologicznych. Dyskutowano nad ich skutecznym i rozsądnym wykorzystaniem w edukacji.

Patronami honorowymi tego wydarzenia byli: mgr Violetta Porowska – Wicewojewoda Opolski, prof. dr hab. Krzysztof Malik – Prorektor Politechniki Opolskiej, prof. dr. hab. inż. Janusz Wielki – Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, nadinspektor Jarosław Kaleta – Komendant Wojewódzki Policji w Opolu, mgr Lesław Tomczak – Dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu oraz mgr Anna Jańdziak – Dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej. Do współpracy zaproszono także szkoły i inne biblioteki, które były partnerami tego przedsięwzięcia.

Program konferencji został podzielony na dwie sesje tematyczne – Pokolenie cyfrowe – to my! oraz Edukacja na rzecz XXI wieku.

W tematykę pierwszej sesji wprowadziły dwa wystąpienia: mgr Anny Jańdziak – Dyrektora Biblioteki Głównej PO (Biblioteka w social media – budowanie relacji z pokoleniem Z) oraz mgr Iwony Wilczek z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (Cyfrowy mózg i doświadczenia online). Następnie wsłuchano się w głos młodego pokolenia – uczniów opolskich szkół średnich, którzy licznie uczestniczyli w tym spotkaniu, towarzysząc swoim kolegom i koleżankom występującym w roli prelegentów. Młodzież przybliżyła zgromadzonym zagadnienia związane z: promowaniem zdrowego stylu życia za pomocą mediów społecznościowych, wykorzystywaniem Internetu do celów edukacyjnych i rozrywkowych, grywalizacją, a nawet kryptowalutami.

Po przerwie wystąpili przedstawiciele instytucji kulturalnych, naukowych i oświatowych, wykorzystujący nowoczesne technologie w swojej pracy zawodowej, bądź też podejmujący ten problem w swojej działalności badawczej. W tej części konferencji zaprezentowano następujące referaty:

  • Uzupełnianie czy tylko atrakcja? Nowinki technologiczne na zajęciach w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu (mgr Katarzyna Pawluk, Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu),
  • Mass media – szansa czy zagrożenie? (dr Agnieszka Franczyk, Uniwersytet Opolski),
  • Wychowanie do wartości chrześcijańskich na Instagramie na przykładzie konta papieskiego @franciscus (dr Piotr Wajs, Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu),
  • Aktywność seniorów w Internecie na przykładzie autorskiego portalu dziennikseniora.pl (mgr Magdalena Wieteska, Uniwersytet Wrocławski),
  • Patostreamy jako przykład zjawiska cyberprzemocy (lic. Tomasz Wieteska, Uniwersytet Wrocławski),
  • Gry online – szanse i zagrożenia (Jakub Majkowski, Uniwersytet Wrocławski),
  • Kursy e-learningowe bibliotek pedagogicznych jako forma wspomagania nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (dr Anna Marcol, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach),
  • E-umiejętności szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (dr Anna Rajchel, Politechnika Opolska).  

Warto zaznaczyć, że całemu spotkaniu nadano interesującą oprawę. Wszystkie wystąpienia były transmitowane na żywo za pośrednictwem serwisu YouTube. Organizatorzy zadbali także o patronat medialny – promocji wydarzenia podjęło się Radio Opole.

---------

*Społeczeństwo internautów a kultura globalna. Prawno-kulturowe aspekty funkcjonowania człowieka w wirtualnej rzeczywistości. Red. M. Kalczyńska, M. Majos, P. Malinowski. Opole 2013; Społeczeństwo internautów a kultura globalna. Młody użytkownik w sieci. Red. M. Kalczyńska, A. Rajchel. Opole 2014; Kościół w internecie – internet w Kościele. Społeczeństwo internautów a kultura globalna. Red. M. Kalczyńska, K. Glombik. Opole 2015.

Fotografie z konferencji opublikowano na stronie http://radio.opole.pl/100,260822,wiadomosci-z-regionu&dtx=&szukaj=&go=morelist&s=2.

 Nadesłała: Anna Marcol, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach.

Komentarze użytkowników (0)
Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.
O nas   |   Patronat Medialny