Strona główna    O nas    Patronat medialny    Dla autorów    RSS    Facebook    Kontakt   
Biblioteczne bazy danych:
Nazwa biblioteki
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie
Nazwa bazy

Prolib M21

Charakterystyka bazy

Bibliografii M21 - tworzona od 2004 r. – liczy 17.414 opisy. W Bibliografii rozpisywane jest 107 tytułów czasopism. Bibliografowane są rekordy dotyczące artykułów i rozdziałów z prac zbiorowych.

Opracowanie przedmiotowe (JIW)

 JHP BN

 UKD

słowa kluczowe

Program biblioteczny

Prolib M21

Dostęp

Adres bazy:

http://bibliografia.pbw.org.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/wo2_search.p?ID1=GNGNPFNLNMKEFFMRDIHGEDCBILPM&ln=pl

Dostępy są rejestrowane z podziałem na czytelników i użytkowników anonimowych. Okazjonalnie są zamieszczane w opisach linki dostępowe do całych tekstów.

Plany rozwoju bazy

Co roku aktualizujemy wersję programu Prolib M21. W 2013 r. nastąpi migracja Wypożyczalni do bazy graficznej. Planujemy rozbudowywać bazę bibliograficzą o rekordy nowo zgromadzonych różnych typów dokumentów w tym wydawnictw ciągłych i audiowizualnych.
 

Powrót na listę