Strona główna    O nas    Patronat medialny    Dla autorów    RSS    Facebook    Kontakt   
Biblioteczne bazy danych:
Nazwa biblioteki
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej
w Zielonej Górze
Nazwa bazy

OPAC

Charakterystyka bazy

Tworzenie bazy rozpoczęto w maju 2009 roku. Liczba rekordów na dzień 04.07. 2013 r. - 98632. Biblioteka bibliografuje prace zbiorowe.

Opracowanie przedmiotowe (JIW)

JHP BN

Program biblioteczny

PROLIB

Dostęp

Adres bazy:

http://prolib.pbw.zgora.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/WService=wsbroker1/wo2_search.p?R=1&IDBi
bl=167&ID1=FIKMIPMINQBGECQQHO&ln=pl

Brak dostępu do pełnych tekstów i statystyki odwiedzin.

Plany rozwoju bazy

Planujemy dalszą automatyzację procesów bibliotecznych związaną z gromadzeniem, opracowaniem, wyszukiwaniem i udostępnianiem zbiorów. W roku 2013 planujemy zakończenie retrokonwersji zbiorów.

Powrót na listę