Strona główna    O nas    Patronat medialny    Dla autorów    RSS    Facebook    Kontakt   
Biblioteczne bazy danych:
Nazwa biblioteki
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku
Nazwa bazy

NOWA - bibliograficzna baza artykułów z czasopism

Charakterystyka bazy

Baza bibliograficzna wybranych artykułów z czasopism pedagogicznych, psychologicznych, społeczno-kulturalnych, popularnonaukowych oraz gazet lokalnych dotyczących szczególnie oświaty, wychowania, metodyki nauczania, zagadnień psychologicznych, a także zawierających wiadomości merytoryczne przydatne nauczycielom w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć w szkołach różnych typów i poziomów nauczania. Baza liczy 78 360rekordów, tworzona od 1994 roku (kontynuacja bazy „kartoteki zagadnień” w formie katalogu kartkowego, tworzonego od początku istnienia biblioteki). Aktualnie odnotowuje artykuły ze 106 czasopism (stan na 2013 r. - czasopisma prenumerowane i otrzymywane w darze) lecz liczba tytułów czasopism w bazie jest większa, ponieważ zawiera dane nt. zawartości czasopism których prenumerata została zakończona lub które przestały się ukazywać - łącznie ok. 200 tytułów.

Opracowanie przedmiotowe (JIW)

Język słów kluczowych

Program biblioteczny

ISIS

Dostęp

Baza dostępna lokalnie

Plany rozwoju bazy

W II półroczu 2013 planowane jest rozpoczęcie prowadzenia bazy w programie VTLS/Virtua oraz nadawania klasyfikacji UKD do wprowadzanych rekordów (jako drugiego języka informacyjno-bibliograficznego).

 

Powrót na listę