Strona główna    O nas    Patronat medialny    Dla autorów    RSS    Facebook    Kontakt   

Podstawa prawna

W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych została określona nowa rola bibliotek pedagogicznych.

Jednym z głównych zadań bibliotek pedagogicznych jest organizowanie i prowadzenie wspomagania:
a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
b) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną.

Wspomaganie jest organizowane i prowadzone z uwzględnieniem:
   a) kierunków polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty;
   b) wymagań stawianych szkołom i placówkom, których spełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;
   c) realizacji podstaw programowych;
   d) wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego;
   e) wyników sprawdzianu i egzaminów;
   f) innych potrzeb wskazanych przez szkoły i placówki.

drukuj  zapisz